راهنمای ثبت نام

داوطلبان گرامي لطفاً پيش از شروع ثبت نام به نكات زير به دقت توجه فرماييد:

1- ابتدا وارد صفحه ثبت نام شوید.

2- مشخصات فردی خود را به طور کامل و به فارسی درج نمایید.

تقویم آزمون ها


آزمون HSK زبان چینی- سطح یک


آزمون HSK زبان چینی- سطح دو


آزمون HSK زبان چینی- سطح سه


آزمون HSK زبان چینی- سطح چهار


آزمون HSK زبان چینی- سطح پنج


آزمون HSK زبان چینی- سطح شش


آزمون 9 تیرماه 96


آزمون 10 شهریور 96


آزمون 12 آبان ماه 96


آزمون 15 دی ماه 96


آزمون 18 اسفند 96