راهنمای ثبت نام

داوطلبان گرامي لطفاً پيش از شروع ثبت نام به نكات زير به دقت توجه فرماييد:

1- ابتدا وارد صفحه ثبت نام شوید.

2- مشخصات فردی خود را به طور کامل و به فارسی درج نمایید.

پرسش و پاسخ

تاریخ: 1391/10/05
سوال: چند بار در سال آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران برگزار می شود؟
جواب: مرکز آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران جهت ايجاد تسهيلات برای داوطلبان آزمون دکتری تخصصی، از سال 1392 اقدام به برگزاری 6 (شش) آزمون می نمايد که تاريخ دقيق آنها در ابتدای سال در سامانه ثبت نام آزمون زبان عمومي دانشگاه تهران درج می شود.
تاریخ: 1391/10/05
سوال: ‏تاريخ آزمون بعدی چه زمانی است؟
جواب: تاريخ آزمون‌های بعدی در همين سايت درج شده است.
تاریخ: 1391/10/05
سوال: نمره قبولی در آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران مورد تاييد کدام يک از دانشگاه های ايران است؟
جواب: نمره قبولی در آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران مورد تاييد اکثر دانشگاه های تهران و شهرستان ها می باشد.
تاریخ: 1391/10/05
سوال: آيا سوالات نمره منفی دارند؟
جواب: خير برای سوالات نمرة منفی در نظر گرفته نمی شود.
تاریخ: 1391/10/05
سوال: بخش های مختلف آزمون کدامند؟
جواب: آزمون از سه بخش تشکيل شده است: Structure and written expression (30), Vocabulary (30), Reading Comprehension (40)