راهنمای ثبت نام

داوطلبان گرامي لطفاً پيش از شروع ثبت نام به نكات زير به دقت توجه فرماييد:

1- ابتدا وارد صفحه ثبت نام شوید.

2- مشخصات فردی خود را به طور کامل و به فارسی درج نمایید.

جهت اخذ گواهی آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران (UTEPT )
تاریخ: 1394/10/23

داوطلبین گرامی

جهت اخذ گواهی آزمون زبان عمومی قبل از مراجعه حضوری باید مشخصات ذیل را برای ایمیل مرکز به آدرس Utept@ut.ac.ir ارسال فرمایند:

1-نام و نام خانوادگی   2-نام پدر   3- شماره ملی     4- تاریخ آزمون 

2 روزکاری بعد از ارسال مشخصات، گواهی آماده می باشد و می توانند به دفتر مرکز آزمون واقع در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران به صورت حضوری جهت گرفتن گواهی مراجعه فرمایند.

موفق باشید.

تعداد بازدید: 2423