راهنمای ثبت نام

داوطلبان گرامي لطفاً پيش از شروع ثبت نام به نكات زير به دقت توجه فرماييد:

1- ابتدا وارد صفحه ثبت نام شوید.

2- مشخصات فردی خود را به طور کامل و به فارسی درج نمایید.

آزمون زبان چینی
تاریخ: 1396/02/12
مرکز آزمون در تاریخ ۱7 / 3 / ۱396 آزمون سطح زبان چینی را برگزار می کند. برای کسب اطلاع بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید.
تعداد بازدید: 849