راهنمای ثبت نام

داوطلبان گرامي لطفاً پيش از شروع ثبت نام به نكات زير به دقت توجه فرماييد:

1- ابتدا وارد صفحه ثبت نام شوید.

2- مشخصات فردی خود را به طور کامل و به فارسی درج نمایید.

اخبار و اطلاعیه ها


تاریخ: 1399/06/26
نتایج آزمون
تعداد بازدید: 2984
تاریخ: 1399/06/23
درخواست گواهی
تعداد بازدید: 3375
تاریخ: 1399/06/21
درخواست گواهی
تعداد بازدید: 1662
تاریخ: 1399/06/18
داوطلبان دانشکده فنی
تعداد بازدید: 2278