راهنمای ثبت نام

داوطلبان گرامي لطفاً پيش از شروع ثبت نام به نكات زير به دقت توجه فرماييد:

1- ابتدا وارد صفحه ثبت نام شوید.

2- مشخصات فردی خود را به طور کامل و به فارسی درج نمایید.

مکان و ساعت آزمون روز جمعه 10 بهمن ماه 99
تاریخ: 1399/11/04

با سلام

1-آزمون در دو نوبت و راس ساعت 9.00  تا 10.40 صبح و ساعت 14 تا 15.40 ظهر روز جمعه 1399/11/10خواهد بود و پس از شروع اجازه ورود به جلسه داده نخواهد شد. ضمناٌ داوطلبان عزیز توجه داشته باشند حتماً اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه را همراه داشته باشند در غیر اینصورت از ورود آنان جلوگیری خواهد شد.
2- زمان آزمون داوطلبان از شماره 991110000 تا 991110499 راس ساعت 9.00 تا 10.40 صبح روز جمعه 10/11/99 در محل دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران واقع در امیرآباد شمالی روبروی کوی دانشگاه
3- زمان آزمون داوطلبان ثبت نام غیرسیستمی راس ساعت  9.00 تا 10.40 در محل دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران- در روز آزمون به ایشان شماره صندلی داده می شود. کارت سیستمی ندارند.
4- زمان آزمون داوطلبان از شماره 991110500 تا 991110984 راس ساعت 14 تا 15.40 ظهر روز جمعه 10/11/99 در محل دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران واقع در امیرآباد روبروی کوی دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 3589